Sting, Skyddsträning Danderyd-Täby BK 2011-03-13

  • Sting sitter 1.jpg
  • Sting sitter 2.jpg
  • Sting ärm 1.jpg
  • Sting ärm 2.jpg
  • Sting ärm 3.jpg
  • Sting ärm 4.jpg
  • Sting ärm 5.jpg